Kursy

Kursy: Jesień 2024

 • Excel w księgowości
 • Podstawy księgowości
 • „Chcesz otworzyć firmę?”

Kurs “Excel w księgowości”:

 • Zaczynamy …
 • Kończymy …
 • 20h kurs/2 razy w tygodniu
 • Założenia kursu: Po kursie uczestnik będzie potrafił poruszać się w Excel, tworzyć tabele, tworzyć formuły do obliczeń, formatować komórki, pozna podstawowe formuły przydatne w księgowości.

Kurs “Podstawy księgowości”:

 • Zaczynamy …
 • Kończymy …
 • 40h kurs/2 razy w tygodniu
 • Założenia kursu: Po kursie uczestnik będzie potrafił obliczać procenty, indeksy, podatek VAT, odsetki. Pozna podstawowe założenia rachunkowości, zasady VAT, podwójne księgowanie debet-kredyt, uzgadniania sald, bilans i rachunek zysków i strat. 
 • 16 h kursu obejmuje podstawowe szkolenie z programu księgowego: zakładanie kluczy, tworzenie materiałów, dodawanie nowych pracowników, tworzenie księg dziennych i podstawowe księgowania.

Kurs „Chcesz otworzyć firmę?”:

 • Zaczynamy …
 • Kończymy …
 • 16h kurs/raz w tygodniu
 • Założenia kursu: Po kursie uczestnik będzie znał większość form działalności na Islandii, podstawowe zasady księgowości, zasady naliczania VAT, marży, wyliczania kosztów, naliczania cła, będzie potrafił poruszać się po stronie RSK, znaleźć i uzupełnić podstawowe formularze do założenia/zamknięcia działalności na Islandii.

Kurs indywidualny:

 • Dopasowany do potrzeb kursanta: podstawy księgowości, excel, program księgowy, prowadzenie firmy. 

Kursy odbywają się w j.polskim/notatki i materiały są w j.polskim i j.islandzkim

Ilość miejsc ograniczona/ zapisy telefonicznie 7793041